Regions-MEDudvalget besluttede 21. februar 2013 at nedsætte et dialogforum vedr. overbelægning med repræsentanter fra leder- og medarbejderside. Baggrunden herfor var bl.a. drøftelser om den aktuelle overbelægningssituation på det medicinske område og den hidtidige og forventede fremtidige udvikling vedr. antallet af sengepladser. Nedenfor findes det materiale, som er brugt i forbindelse med dialogforummets arbejde fx kommissorium, dagsordner, referater, notater mv.

Kommissorium dialogforum vedr. overbelægning

Oversigt med HMU/LMU referater
Afrapportering dialogforum 12.9.2013
Bilag til afrapportering dialogforum vedr. overbelægning
Møde den 10.4.2013
Møde den 7.5.2013
Møde 27.6.2013
Møde 14.8.2013
Møde 10.9.2013