Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen.

Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset i Viborg samt specialiserede faglige enheder i regionshusene i Viborg, Horsens, Holstebro og Aarhus. Derudover er MidtSim placeret i INCUBA, Skejby.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 80 er indtægtsdækkede stillinger.

Det er en hovedopgave for Koncern HR at arbejde for, at Region Midtjyllands arbejdspladser er attraktive, effektive og innovative. Dette indbefatter blandt andet at understøtte:

  • et sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø,
  • ordnede, sammenhængende og motiverende løn- og personaleforhold,
  • gode uddannelsestilbud og uddannelsesplanlægning,
  • målrettet og innovativ ledelses- og organisationsudvikling,
  • procesoptimerede arbejdsgange og
  • et velfungerende samarbejds-/arbejdsmiljøsystem.

Organisationsplan samlet i pdf

Mere om Koncern HR

Organisationsdiagram

Koncern HR, stab

Uddannelse

Koncern HR, Sundhedsuddannelser

Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling

Koncern HR, Udvikling

Koncern HR, Midtsim

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø

Koncern HR, Løn. Personale og Systemoptimering