• Konsulentbistand vedr. mangfoldighedspolitikken i Region Midtjylland, herunder kurser og temadage.
  • Konsulentbistand vedr. international rekruttering.
  • Konsulentbistand vedr. frivillighed.
  • Øvrige HR aktiviteter som eksempelvis jobrotation og omplaceringsaktiviteter.