• Sekretær for Koncern HR chefgruppen
  • Regions-MEDudvalget
  • Redaktør af MED-hjemmeside
  • Afdelingspostkasse/-tlf.
  • Stillingsopslag/uopfordrede ansøgninger
  • Ad hoc opgaver