• Økonomikoordinator: Leder af økonominetværk, budgetlægning, økonomiopfølgning, kontakt til Koncernøkonomi mv.
  • BI: Medlem af BI-styregruppen, projektleder for HR-netværk, vedligeholdelse og udvikling af HR-rapporter i BI, samt dataansvarlig for HR-data (kontakt til Silkeborg Data), rapportbygger i Tableau Desktop.
  • Benchmark og analyser på HR-området
  • Personaleredegørelse; udarbejdelse af statistikker og analyser
  • Fremmødeprofiler (Silkeborg Data): Projektleder for Region Midtjylland.
  • Redaktør af Koncern HR's hjemmeside og Intranet
  • Diverse statistikker på HR-området: sygefravær, personaleforbrug, løn, etnicitet, personaleomsætning mv.
  • Statistik til lokale lønforhandlinger (udmøntning og forhandlerstatistik)
  • Administrator og superbruger af lokale løndata fra KRL
  • Superbruger af SD Datawarehouse (bogholderi, budgetopfølgning, sygefravær, ressourcestyring, udmøntning mv.)
  • Deltager i arbejdsgrupper (Silkeborg Data og Danske Regioner).