• Kontaktperson i forhold til overenskomsterne for læger og medicinstuderende
  • Forhandling på regionsniveau og overenskomst-fortolkning indenfor ovenstående overenskomster
  • Behandling af dispensationsansøgninger for ansættelse af speciallæger med mindre end 5 års anciennitet som overlæger
  • Strategisk løndannelse/- fastsættelse
  • Behandling af dispensationsansøgninger i forhold til den decentrale forhandlingskompetence
  • Lægers bibeskæftigelse
  • HR konsulent for Præhospitalet
  • Ad hoc opgaver