• Konsulentbistand vedr. Det Sociale Kapitel i form af rådgivning, vejledning og sparring.
  • Videns- og erfaringsformidling om Det Sociale Kapitel, herunder kurser og temadage.
  • Opdateret information om de sociale love, handlemuligheder og praksis indenfor emner relateret til Det Sociale Kapitel.
  • Deltage i idé- og projektudvikling samt repræsenterer Det Sociale Kapitel i forskellige projekter, følgegrupper og tværgående aktiviteter.