• Generelle forhold og fortolkningsspørgsmål vedrørende lokal løndannelse
  • Afvikling af fase-forhandlinger i tvisteløsningssystemet vedr. den lokale løndannelse
  • Fortolkning af overenskomster og aftaler
  • Lønpolitik, Livsfasepolitik, Fuldtidspolitik
  • Konsulentbistand og rådgivning i f.t. løn- og personalesager
  • Tovholder i f.t. dispensationsansøgninger m.v. for

- Administrativt personale
- Akademikere (Magistre, ingeniører, psykologer m.fl.)
- Servicepersonale/-ledere
- Erhvervsuddannede serviceassistenter
- Portører
- Socialrådgivere
- Professionsbachelorer (maskinmestre, konstruktører)
- Håndværkere
- Specialarbejdere
- Jordemødre

  • Tjenestemandsret 

- Disciplinær-/diskretionær sager, stillingsændringer m.-v.
- Fratrædelsesaftaler