• Personalejuridiske opgaver, generelt og konkret.
  • MEDaftale og tillidsrepræsentanter.
  • Opgaver i forbindelse med omstruktureringer o.lign.
  • Varetagelse af regionens retningslinjer vedrørende børne- og straffeattester samt rådgivning og vurdering af anmærkninger