• Personalejuridiske opgaver, generelt og konkret.
  • MEDaftale og tillidsrepræsentanter.
  • Opgaver i forbindelse med omstruktureringer o.lign.
  • Sekretæropgaver i forbindelse med ansættelse af hospitalsledelser m.fl.

Kontaktperson

Nina Skarum
Tlf: 2464 1898
ninska@rm.dk
Ninas arbejdsområde