• Lederforum for HR – dagsorden og referat
  • HR-/Personalechefkreds – dagsorden og referat
  • Lægers bibeskæftigelse
  • Vakanceopgørelse
  • Personaleredegørelse
  • Øvrige personalegoder

Kontaktperson

Ole Amby
Tlf: 3051 8946
oleamb@rm.dk
Oles arbejdsområde