• Sekretariatsbetjening af Regions-MEDudvalget.
  • Sekretariatsbetjening af diverse ad hoc udvalg
  • Planlægnings- og udviklingsopgaver
  • Udarbejdelse af diverse notater, oplæg, procesplaner mv.