• Aftale for chefer – lønniveau ved. nyansættelser, lønforhandling, kontraktansættelse, resultatløn, lønniveauer ved organisationsændringer m.m.
  • Anmodninger om aktindsigt – koncernledelsen 
  • Dispensationsansøgninger, chefaftale, ledende overlæger og oversygeplejersker. 
  • Benchmarking og analyser på HR-området, herunder den årlige Personaleredegørelse
  • Udvikling af HR-rapporter i BI, bruger af Tableau-licens mv. 
  • Diverse statistikker på HR-området: sygefravær, personaleforbrug, løn, personaleomsætning mv.

Kontaktperson

 

Stine Schytte
Tlf: 7841 0733
stisch@rm.dk
Arbejdsområde