• Økonomiopgaver
  • Løn- og personaledata fra Silkeborg Data
  • Diverse statistikker på HR-området
  • Bruttolønsordninger
  • Administrator af Lokale løndata fra KRL
  • Sikkerhedsansvarlig Silkeborg Data