Den 22. februar 2013 blev der indgået en aftale med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og hhv. Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO), Sundhedskartellet, AC og FOA - Fag og Arbejde om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 01-04-2013.

Forliget indebar generelle lønstigninger på 1,10 procent i 2013 og 0,87 procent i 2014. Hertil kom 0,25 procent til øvrige forbedringer. Dette gav en samlet ramme på 2,22 procent.

OK13 - Kort fortalt

Organisationsforhandlinger