Konflikten er afblæst

Både arbejdsgiverne og et flertal af de regionale medarbejdere, som er organiseret i et fagforbund, har nikket ja til forslagene om nye overenskomster. For mange medarbejderes vedkommende gennem en række urafstemninger, som nu er afsluttet.