Konflikten er afblæst

Både arbejdsgiverne og et flertal af de regionale medarbejdere, som er organiseret i et fagforbund, har nikket ja til forslagene om nye overenskomster. For mange medarbejderes vedkommende gennem en række urafstemninger, som nu er afsluttet.

Konfliktvejledning

Konflikt i Region Midtjylland?

Niels Jørgen Andersen
Tlf: 7841 0728
nieane@rm.dk
Arbejdsområde

Blanketter til brug for aftaler om nødberedskab