Her kan du læse den gældende konfliktvejledning, hentet fra OK-portalen samt andet relevant information i forbindelse med det igangværende overenskomstforløb.

Informationerne er primært rettet mod ansatte og andre med arbejdsmæssig interesse.  

Minivejledning om rettigheder og pligter for medarbejderne under en eventuel konflikt

Procedurer for overenskomstforhandlinger i hovedtræk