Danske Regioner har varslet en omfattende lockout på arbejdsstederne i de 5 regioner og dermed også mht. Region Midtjylland.

Herunder kan du læse de lockoutvarsler, der udsendt til organisationerne. Eventuelle undtagelser er under den pågældende organisation.

Lockouten kan træde i kraft den 10. april ved døgnets begyndelse.

Områder der er omfattet af lockoutvarslet

Danske Fysioterapeuter, Danske Fodterapeuter og Danske Psykomotoriske Terapeuter