Konflikten er slut efter politisk indgreb

Folketinget har fredag den 27. august 2021 grebet ind i sygeplejerskernes strejke. Derfor ophørte konflikten med virkning fra lørdag den 28. august 2021 .

 

 

 

Sygeplejerskerne har stemt nej til mæglingsforslaget

Medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd (DSR) har stemt nej til mæglingsforslaget fremsat af forligsmanden. Da DSR har varslet strejke, vil konflikten bryde ud efter midnat den 19. juni 2021.

Konflikten genoptages som nævnt ovenover fra den 19. juni 2021 ved døgnets begyndelse. Medarbejdere, som er på arbejde ved konfliktens påbegyndelse færdiggør deres tjeneste/vagt og omfattes først af konflikten herefter.

Arbejdsstandsningen omfatter udvalgte overenskomstansatte medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, der er dækket af opsagt overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område.

Parterne er blevet enige om nødberedskaber i regionerne. Dermed tages der fra den 19. juni stadig hånd om livsvigtige og uopsættelige opgaver, så de patienter, der ikke kan vente på behandling, får den behandling de skal have. 

Udvidelse af konflikt

DSR har varslet øgede strejkeudtag med virkning fra august og september.

Med virkning fra d. 10. august

DSR har 12. juli 2021 varslet øget udtag gældende fra d. 10. august for regionale arbejdspladser.

Se øget udtag for strejke på regionale arbejdspladser - varslet d. 12. juli med virkning fra d. 10. august.

Med virkning fra d. 17. august

DSR har 19. juli 2021 varslet øget udtag gældende fra d. 17. august for regionale arbejdspladser.

Se øget udtag for strejke på regionale arbejdspladser - varslet d. 19. juli med virkning fra d. 17. august.

Med virkning fra d. 25. august

DSR har 27. juli 2021 varslet øget udtag gældende fra d. 25. august for regionale arbejdspladser.

Se øget udtag for strejke på regionale arbejdspladser - varslet d. 27 juli med virkning fra d. 25 august

Med virkning fra d. 7. september

DSR har varslet øgede strejkeudtag med virkning fra 7. september for regionale arbejdspladser.

Oversigt over øget udtag for strejke på regionale arbejdspladser - varslet d. 9. august med virkning fra d. 7. september

Med virkning fra d. 22. september

DSR har varslet øgede strejkeudtag med virkning fra 22. september for regionale arbejdspladser.

Oversigt over øget udtag for strejke på regionale arbejdspladser - varslet d. 23. august med virkning fra d. 22. september

Konfliktvejledning (medarbejderes rettigheder og pligter - herunder også i forbindelse med ferie)

Forstå din lønseddel for konfliktramte medarbejdere

Varsling af konflikt fra Dansk Sygeplejeråd

DSR - se hvilke arbejdspladser i Region Midtjylland, der er omfattet af varslet konflikt samt udvidelse af konflikt

Udskydelse af partshøringsfrister i forbindelse med varslet konflikt

Radiograferne har stemt ja til mæglingsforslaget

Koncern HR - ansvarsområder - konflikt (se kontaktoplysninger til højre)

  • Diverse spørgsmål samt kontakt til Sundhedsplanlægning og Sundhedsuddannelse: Marrion Joseph
  • Diverse spørgsmål: Nina Skarum
  • Diverse spørgsmål og afklarende spørgsmål til Danske Regioner: Tine Wilsøe
  • Kommunikation på hjemmeside og statistik: Mads Vestergaard
  • Kommunikation på hjemmeside: Lisbeth Nørgaard-Andersen