På denne side kan du læse nogle af de generelle regler om bruttolønsordninger.

Siden er opdateret den 25. september 2020

Barselsorlov med løn

Barselsorlov uden løn

Øvrig orlov uden løn

Ophør af parkeringsaftale i forbindelse med orlov

Flytter du til en anden afdeling i Region Midtjylland

Fratrædelse

Pension, feriepenge mv.