Hvis du har spørgsmål i forbindelse med bestilling, valg og levering af bruttolønsordningerne, kan du læse følgende nedenfor. 

 

Siden er opdateret den 20. september 2019

Spørgsmål om valg, tilmelding og om ordningerne generelt

Spørgsmål om LEVERING og til selve produktet

Spørgsmål om FlexValg