Denne side er kun til bestilling af parkeringskort, hvis du er nyansat eller vender tilbage fra orlov. Hvis du vil bestille et parkeringskort til 1. januar 2023 i forbindelse med bestilling af bruttolønsordninger, skal du bestille via link i den mail du modtager i løbet af uge 36 eller 37. 

Parkeringskort som bruttolønsordning kan vælges ved regionshospitalerne i Randers, Horsens, Silkeborg, Aarhus Universitetshospital samt parkeringshuset på Peter Sabroes Gade (Universitetsbyen). Uddybende oplysninger om de lokale parkeringsforhold kan læses på hospitalernes intranet.

Hvert år modtager alle medarbejdere i Region Midtjylland en mail med information om muligheden for at indgå bruttolønsordninger, med virkning fra 1. januar i det efterfølgende år. 

Alle bruttolønsordninger udløber ved årsskifte. HUSK at genbestille hvert år.

Jf. skattereglerne kan parkeringskort, som den eneste bruttolønsfinansierede personalegode, også vælges i løbet af året af nyansatte og medarbejdere, der vender retur fra endt orlov.

Ved bestilling af parkeringskort via bruttolønnen, vil du i resten af aftaleåret være bundet af aftalen. Dermed accepterer du et månedligt løntræk og kan som udgangspunkt ikke afmelde aftalen, med mindre du fratræder. 

Siden er opdateret den 30. august 2022.   

Specielt for nyansatte medarbejdere og medarbejdere der vender tilbage efter orlov

Du kan desværre ikke tilbydes et parkeringskort som bruttolønsordning

Definition af nyansat og tilbagevenden til arbejdspladsen

Tilmelding til parkeringsaftalen - medarbejdere ved regionshospitalerne i Horsens og Silkeborg samt Regionspsykiatrien Horsens

Tilmelding til parkeringsaftalen - medarbejdere ved Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien

Tilmelding til parkeringsaftalen - medarbejdere ved Aarhus Universitetshospital (ikke for medarbejdere i Psykiatrien)

Tilmelding til parkeringsaftalen - medarbejdere ved regionshospitalet Randers

Tilmelding til parkeringsaftalen - Peter Sabroes Gade