Skat er et anliggende mellem dig og SKAT 

Bruttolønsordningerne er underlagt de til enhver tid gældende regler på området. Ud over eventuel oplysningspligt for visse ordninger har Region Midtjylland ikke noget ansvar i forbindelse med den skatteretlige behandling.

Siden er opdateret den 19. september 2019. 

Forbehold for ændringer i skattelovgivningen

Forudsætninger for skatteberegning

Beskatning af fri telefon

Aviser

Bagatelgrænsen

Parkeringskort