Som medarbejder i Region Midtjylland tilbydes du mulighed for at vælge en række bruttolønsordninger. Du kan vælge aviser, bredbånd og bredbåndstelefoni samt parkeringskort regionshospitalerne i Silkeborg, Randers og Horsens, Aarhus Universitetshospital og P-huset på Peter Sabroes Gade, Aarhus.

Bruttolønsordninger, også kaldet 'bruttolønsfinansierede personalegoder', 'fleksibel lønpakke' eller 'lønomlægning' er formelt en aftale du indgår med din arbejdsgiver, hvor du – til gengæld for de ordninger du vælger – accepterer at gå ned i løn svarende til den samlede pris på de ordninger, du vælger. Populært sagt ”betaler” du for de ordninger, du vælger, med din løn før skat. Det er denne skattebesparelse, der gør, at ordningerne bliver billigere for dig, end hvis du skulle købe godet privat.

Siden er opdateret den 7. maj 2020

Hvem kan vælge bruttolønsordninger?

Fast bindingsperiode 1. januar til 31. december

Du skal huske selv at genvælge dine bruttolønsordninger

Hvornår kan du vælge og genvælge bruttolønsordninger?

Hvornår træder bruttolønsordningerne i kraft?

Administrationsgebyr

Vores samarbejdspartner

Bestillingssystemet FlexValg