På denne side kan du læse nogle af de generelle regler om bruttolønsordninger.

Siden er opdateret den 25. september 2020

Orlov uden løn - op til 2 mdr.

Orlov uden løn - i mere end 2 mdr.

Ophør af parkeringsaftale i forbindelse med orlov

Flytter du til en anden afdeling i Region Midtjylland

Fratrædelse

Pension, feriepenge mv.