Som medarbejder i Region Midtjylland tilbydes du mulighed for at vælge en række bruttolønsordninger. Du kan vælge aviser, bredbånd, bredbåndstelefoni og parkeringskort til regionshospitalerne i Silkeborg, Randers og Horsens samt Aarhus Universitetshospital.

Bemærk at det fra 2019 ikke er muligt at vælge bus- og togkort. Det skyldes, at Midttrafik har besluttet ikke længere at tilbyde denne mulighed.

Bruttolønsordninger - også kaldet 'bruttolønsfinansierede personalegoder', 'fleksibel lønpakke' eller 'lønomlægning' - er formelt en aftale du indgår med din arbejdsgiver, hvor du – til gengæld for de ordninger du vælger – accepterer at gå ned i løn svarende til den samlede pris på de ordninger, du vælger. Populært sagt ”betaler” du for de ordninger, du vælger, med din løn før skat. Det er denne skattebesparelse, der gør, at ordningerne bliver billigere for dig, end hvis du skulle købe godet privat.

Du skal være opmærksom på, at du kan blive omfattet af reglerne om ”Beskatning af fri telefon” svarende til beskatning af 233 kr. om måneden (2018), hvis du vælger bredbånd og telefoni - med mindre du under alle omstændigheder er omfattet af denne beskatning, fordi du for eksempel har en arbejdsgiverbetalt arbejdsmobiltelefon, som du kan bruge privat.

 

Siden er opdateret den 14. september 2018

Hvem kan vælge bruttolønsordninger?

Fast bindingsperiode

Administrationsgebyr

OBS! Ingen automatisk fornyelse

Vores samarbejdspartner

Bestillingssystemet FlexValg

Hvornår kan du vælge og genvælge bruttolønsordninger?

Hvornår træder bruttolønsordningerne i kraft?