Midttrafik har besluttet, at Erhvervskort nedlægges som produkt, og har derfor opsagt aftalen med Region Midtjylland om levering af bus- og togkort som bruttolønsaftale. 

Allerede udstedte Erhvervskort er gyldige efter nuværende regler til og med kortets sidste gyldighedsdato - det vil sige den 31. december 2018. 

I valgrunden for 2019 vil det derfor ikke være muligt at vælge bus- og togkort som bruttolønsaftale.