Parkeringskort som bruttolønsordning kan vælges ved regionshospitalerne Randers, Horsens, Silkeborg og Aarhus Universitetshospital (Skejby og Nørrebrogade). Uddybende oplysninger om lokale parkeringsforhold findes på hospitalernes intranet.

Ultimo september hvert år modtager alle medarbejdere i Region Midtjylland en mail med information om muligheden for at indgå bruttolønsordninger, med virkning fra 1. januar i det efterfølgende år.

Siden er opdateret den 1. juli 2019.  

Specielt for nyansatte medarbejdere og medarbejdere der vender tilbage efter orlov

Du kan desværre ikke tilbydes et parkeringskort som bruttolønsordning hvis:

Definition af nyansat og tilbagevenden til arbejdspladsen

Tilmelding til parkeringsaftalen - medarbejdere ved regionshospitalerne i Randers, Horsens og Silkeborg samt Regionspsykiatrien Horsens

Tilmelding til parkeringsaftalen - medarbejdere ved Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien

Tilmelding til parkeringsaftalen - medarbejdere ved Aarhus Universitetshospital (ikke for medarbejdere i Psykiatrien)

Tilmelding til parkeringsaftalen - alle medarbejdere på Nørrebrogade