Parkeringskort som bruttolønsordning kan vælges ved regionshospitalerne i Randers, Horsens, Silkeborg, Aarhus Universitetshospital samt parkeringshuset på Peter Sabroes Gade. Uddybende oplysninger om de lokale parkeringsforhold kan læses på hospitalernes intranet.

Ultimo september hvert år modtager alle medarbejdere i Region Midtjylland en mail med information om muligheden for at indgå bruttolønsordninger, med virkning fra 1. januar i det efterfølgende år. 

Jf. skattereglerne kan parkeringskort, som den eneste bruttolønsfinansierede personalegode, også vælges i løbet af året af nyansatte og medarbejdere, der vender retur fra endt orlov. Ved bestilling af parkeringskort via bruttolønnen, binder man sig for resten af året.

Siden er opdateret den 23. september 2019.  

Specielt for nyansatte medarbejdere og medarbejdere der vender tilbage efter orlov

Du kan desværre ikke tilbydes et parkeringskort som bruttolønsordning

Definition af nyansat og tilbagevenden til arbejdspladsen

Tilmelding til parkeringsaftalen - medarbejdere ved regionshospitalerne i Randers, Horsens og Silkeborg samt Regionspsykiatrien Horsens

Tilmelding til parkeringsaftalen - medarbejdere ved Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien

Tilmelding til parkeringsaftalen - medarbejdere ved Aarhus Universitetshospital (ikke for medarbejdere i Psykiatrien)

Tilmelding til parkeringsaftalen - Peter Sabroes Gade