Alle faglige organisationer har tiltrådt protokollat, som betyder, at alle medarbejdere kan deltage i bruttolønsordningen efter de samme retningslinjer

 • Ansatte Landinspektørers Forum
 • Arkitektforbundet
 • Arkitektforbundet
 • Bibliotekarforbundet
 • Pharmadanmark
 • Dansk Magisterforening
 • Dansk Metalarbejderforbund
 • Dansk Psykologforening
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Dansk Tandlægeforening
 • DJØF
 • FOA – Fag og Arbejde
 • Forbundet Kommunikation og Sprog
 • Foreningen af Speciallæger
 • Foreningen af Sygehusmaskinmestre, Skejby
 • Foreningen af Yngre Læger
 • HK
 • Ingeniørforeningen i Danmark
 • Jordbrugsakademikerne
 • Konstruktørforeningen
 • Ledernes Hovedorganisation
 • Malerforbundet i Danmark
 • Teknisk Landsforbund
 • Blik og Rørarbejderforbundet i Danmark
 • Danmarks Lærerforening
 • Dansk El-forbund
 • Dansk Journalistforbund
 • Dansk Sygeplejeråd
 • Danske Bioanalytikere
 • Danske Fysioterapeuter
 • Ergoterapeutforeningen
 • Fagligt Fælles Forbund
 • Farmakonomforeningen
 • Forbundet Træ-Industri-Byg
 • Jordmoderforeningen
 • Kost og Ernæringsforbundet
 • Socialpædagogernes Landsforbund

Kontaktperson

 

Ole Amby
Tlf: 3051 8946
oleamb@rm.dk
Arbejdsområde