Aftalen betyder, at du får rabat ved køb af koder til aktiviteter.
Hver kode har en værdi på 35 kr.

Køb 5 koder til i alt til 175 kr. og få 1 ekstra kode - altså få 6 koder, men betal for 5.

Koderne er ikke personlige og kan derfor bruges af andre end dig selv – dvs. sammen med kollegaer og venner.

Koderne kan bruges til valgfrie aktiviteter på www.fitdeal.dk  

Du kan benytte dig af tilbuddet ved at send en mail til  pia@viborgidraetsraad.dk med dit navn og arbejdssted, så vil koderne blive sendt elektronisk til dig. Betalingsmåde aftales samtidig.