• Her er samlet en række analyser mv. vedrørende HR-området. 

Vagtplanlægning og personaleanvendelse - inspirationskatalog