Dette inspirationskatalog er en samling af gode eksempler på, hvordan man kan arbejde med vagtplanlægning og personaleanvendelse på danske hospitaler.

Inspirationsmaterialet er udarbejdet i efteråret 2018 af Partnerskabet om god økonomistyring mellem regioner, Danske Regioner og Moderniseringsstyrelsen. De 15 cases er udvalgt som gode eksempler på, hvordan processerne omkring vagtplanlægning og personaleanvendelse kan forbedres. Herudover har præmissen for udvælgelsen været, at casene kan bidrage til tværregional videndeling og inspiration til bedre ressource- og kapacitetsstyring på hospitalerne. Baggrunden for Partnerskabets arbejde med emnet er, at der i de senere år er gennemført en række analyser, der påpeger et potentiale for at styrke vagtplan-lægning og personaleanvendelse på de danske hospitaler.

Det er derfor vigtigt, at dele viden og erfaringer om, hvordan vagtplanlægning og personaleanvendelse kan styrkes mellem de relevante aktører i regionerne og på hospitalerne.

Inspirationskataloget er udarbejdet i en arbejdsgruppe, hvor hver region er repræsenteret med 1-2 medarbejdere. Arbejdsgruppens formål er at definere, hvilke temaer der indgår indenfor vagtplanlægning og personaleanvendelse, indsamle konkrete cases til inspirationskataloget samt at bidrage til videndeling.

Kontaktperson:


Mads Vestergaard

Tlf.: 7841 0735
madves@rm.dk

 

Mads Vestergaards arbejdsområder