Ligestilling mellem kønnene indgår som en af målsætningerne i Region Midtjyllands mangfoldighedspolitik og indebærer, at mænd og kvinder har lige rettigheder, muligheder og pligter. 

Der udarbejdes årligt opgørelse for kønsfordelingen på overenskomster samt ledelsesniveauer.