Personaleredegørelsen for Region Midtjylland 2020 viser en række personalestatistikker om de ansatte på regionens arbejdspladser. Redegørelsen er først og fremmest et opslagsværk.

Målgruppen er politikere, ledere og medarbejdere i MED systemet og andre med interesse for personalesituationen i Region Midtjylland.

Som indholdsfortegnelsen afspejler, dækker redegørelsen et meget bredt felt af personaledata – for eksempel om antal, køn, alder, etnicitet, ligestilling, personaleomsætning, personaleforbrug, lønudvikling, arbejdsskader, sygefravær og vakancer. Derudover er der en række afsnit med fokus på aktuelle emner, som 1000 nye sygeplejersker og Serviceassistenter.

På mange områder er det muligt at følge den historiske udvikling i de overordnede tal.

Personaleredegørelsen kan bl.a. anvendes til sammenligninger på tværs af arbejdspladser og til at følge overordnede udviklingstendenser.

Mange af tallene kan løbende findes i opdateret form via BI-rapporter (BI-system)., hvor man også kan følge udviklingen i tallene lokalt og regionalt. Mulighederne herfor er nærmere beskrevet i de enkelte afsnit i personaleredegørelsen.

PDF-version

Gå til pdf med Personaleredegørelse 2020

Ipaper-version

Gå til Ipaper med Personaleredegørelse 2020

Opdateret den 20. maj 2021