Personaleredegørelse 2009

Region Midtjyllands Personaleredegørelse 2009 består af tre dele.

I første del introduceres Region Midtjyllands organisation, Ledelses- og Styringsgrundlag samt kort de fælles regionale politikker indenfor personaleområdet.

I den anden introduceres kort de fælles HR strategier for 2009-2010 med beskrivelser af regionale tiltag indenfor hvert fokusområde, suppleret med historier fortalt af regionens medarbejdere og ledere. Beskrivelser og historier der på hver deres måde giver et billede af Region Midtjylland som en attraktiv, innovativ og effektiv arbejdsplads.

I tredje og sidste del præsenteres en række personalestatistikker på områder som blandt andet løn, ligestilling, sygefravær og personaleomsætning.

Personaleredegørelsen 2009