Du kan her hente personaleredegørelsen for 2010 (pdf)

Personaleredegørelsen for Region Midtjylland 2019 viser en række personalestatistikker om de ansatte på regionens arbejdspladser. Redegørelsen er først og fremmest et opslagsværk.

Målgruppen er politikere, ledere og medarbejdere i MED systemet og andre med interesse for personalesituationen i Region Midtjylland.

Som indholdsfortegnelsen på næste side afspejler, dækker redegørelsen et meget bredt felt af personaledata – for eksempel om antal, køn, alder, etnicitet, ligestilling, personaleomsætning, personaleforbrug, lønudvikling, arbejdsskader, sygefravær og vakancer.

På mange områder er det muligt at følge den historiske udvikling i de overordnede tal.

Personaleredegørelsen kan bl.a. anvendes til sammenligninger på tværs af arbejdspladser og til at følge overordnede udviklingstendenser.

Mange af tallene kan løbende findes i opdateret form via BI-rapporter (BI-system)., hvor man også kan følge udviklingen i tallene lokalt og regionalt. Mulighederne herfor er nærmere beskrevet i de enkelte afsnit i personaleredegørelsen.