Region Midtjyllands personaleredegørelse for 2014 indeholder personalestatistikker, som følger tidligere personaleredegørelser og giver et samlet overblik over en række statistikker vedrørende personalet på Region Midtjyllands arbejdspladser: Antal, køn og alder, etnisk ligestilling, ligestilling mellem køn, Det Sociale Kapitel, seniorordninger, sygefravær, arbejdsskader, personaleomsætning, udvikling i personaleforbrug 2009-2014, udvikling i andelen af fuldtids-/deltidsbeskæftigede, lønudviklingen i Region Midtjylland og vakanceopgørelse. De fleste statistikker er tilpassede versioner af det statistiske materiale, som Koncern HR udarbejder enten årligt eller kvartalsvist.

Af hensyn til økonomi og miljø bliver redegørelsen ikke trykt på papir, men foreligger kun i en elektronisk version.

Personaleredegørelserne fra tidligere år findes i menuen til venstre.

Personaleredegørelse 2014