Region Midtjyllands personaleredegørelse for 2013 indeholder personalestatistikker, som følger tidligere personaleredegørelser og giver et samlet overblik over en række statistikker vedrørende personalet på Region Midtjyllands arbejdspladser: Antal, køn og alder, etnisk ligestilling, ligestilling mellem kønnene, Det Sociale Kapitel, seniorordninger, sygefravær, arbejdsulykker, personaleomsætning, udvikling i personaleforbrug, lønudvikling og vakanceopgørelse. De fleste statistikker er tilpassede versioner af det statistiske materiale, som Koncern HR udarbejder enten årligt eller kvartalsvist. Som noget nyt belyses også udviklingen i antal af deltids- og fuldtidsansatte.

Af hensyn til økonomi og miljø bliver redegørelsen ikke trykt på papir, men foreligger kun i en elektronisk version.

Personaleredegørelse 2013 via linket herunder er opdateret i forhold til versionen, der udkom 12. juni 2014. Opdateringen skyldes, at der var en fejl i tabel 9 og figur 6 vedr. opgørelse af ansættelse på særlige vilkår – skånejob.
 
Personaleredegørelse 2013