Region Midtjyllands personaleredegørelse for 2015 indeholder personalestatistikker, som følger tidligere personaleredegørelser og giver et samlet overblik over en række statistikker vedrørende personalet på Region Midtjyllands arbejdspladser om: Antal, køn og alder, personaleomsætning, personaleforbrug, fuldtids/deltidsbeskæftigede, lønudvikling, sygefravær, arbejdsskader, etnisk ligestilling og ligestilling mellem køn, det sociale kapitel og seniorordninger.

De fleste statistikker er tilpassede versioner af det statistiske materiale, som Koncern HR udarbejder enten årligt eller kvartalsvist.

Af hensyn til økonomi og miljø bliver redegørelsen ikke trykt på papir, men foreligger kun i en elektronisk version. 

PDF

Gå til pdf med Personaleredegørelse 2015

Ipaper

Gå til Ipaper med Personaleredegørelse 2015

Kontaktperson:


Stine Schytte
Tlf.: 7841 0733
stisch@rm.dk

Stine Schyttes arbejdsområder

Kontaktperson:


Mads Vestergaard

Tlf.: 7841 0735
madves@rm.dk

 

Mads Vestergaards arbejdsområder