Personaleredegørelsen for Region Midtjylland 2019 viser en række personalestatistikker om de ansatte på regionens arbejdspladser. Redegørelsen er først og fremmest et opslagsværk.

Målgruppen er politikere, ledere og medarbejdere i MED systemet og andre med interesse for personalesituationen i Region Midtjylland.

Som indholdsfortegnelsen på næste side afspejler, dækker redegørelsen et meget bredt felt af personaledata – for eksempel om antal, køn, alder, etnicitet, ligestilling, personaleomsætning, personaleforbrug, lønudvikling, arbejdsskader, sygefravær og vakancer.

På mange områder er det muligt at følge den historiske udvikling i de overordnede tal.

Personaleredegørelsen kan bl.a. anvendes til sammenligninger på tværs af arbejdspladser og til at følge overordnede udviklingstendenser.

Mange af tallene kan løbende findes i opdateret form via BI-rapporter (BI-system)., hvor man også kan følge udviklingen i tallene lokalt og regionalt. Mulighederne herfor er nærmere beskrevet i de enkelte afsnit i personaleredegørelsen.

PDF

Gå til pdf med Personaleredegørelse 2017

Ipaper

Gå til Ipaper med Personaleredegørelse 2017

Opdateret version pr. 28. juni 2018