Personaleredegørelsen for Region Midtjylland viser en række personalestatistikker om de ansatte på regionens arbejdspladser.

Redegørelsen er først og fremmest et opslagsværk. Målgruppen er politikere, ledere og medarbejdere i MEDsystemet og andre med interesse for personalesituationen i Region Midtjylland.

Som indholdsfortegnelsen afspejler, dækker redegørelsen et meget bredt felt af personaledata – for eksempel om antal, køn, alder, personaleomsætning, personaleforbrug, lønudvikling, arbejdsskader, sygefravær og vakancer. På mange områder er det muligt at følge den historiske udvikling i de overordnede tal, ligesom der er henvisninger til, hvor man kan se aktuelle tal for de lokale arbejdspladser (Via link til regionens BI-system).

Som noget nyt er der i denne version af de årlige personaleredegørelser – efter ønske fra regionsrådet - tilføjet et afsnit om udviklingen i omfanget af forældreorlov afholdt af henholdsvis kvinder og mænd i forbindelse med barsel.

Derudover er der i år suppleret med et afsnit om udviklingen i antal lægelige uddannelsesstillinger.

Personaleredegørelsen kan bl.a. anvendes til sammenligninger på tværs af arbejdspladser og til at følge overordnede udviklingstendenser. For eksempel kan der konstateres stigende rekrutteringsudfordringer indenfor nogle områder, og omvendt en positiv udvikling i frekvensen af arbejdsulykker, særligt blandt nyansatte.

Personaleredegørelserne fra tidligere år kan du finde herunder.

PDF

Gå til pdf med Personaleredegørelse 2017

Ipaper

Gå til Ipaper med Personaleredegørelse 2017

Opdateret version pr. 28. juni 2018