Region Midtjyllands personaleredegørelse for 2016 indeholder personalestatistikker, som følger tidligere personaleredegørelser og giver et samlet overblik over en række statistikker vedrørende personalet på Region Midtjyllands arbejdspladser om: Antal, køn og alder, personaleomsætning, personaleforbrug, fuldtids/deltidsbeskæftigede, lønudvikling, sygefravær, arbejdsskader, etnisk ligestilling og ligestilling mellem køn, det sociale kapitel, seniorordninger og vakanceopgørelse. 

De fleste statistikker er tilpassede versioner af det statistiske materiale, som Koncern HR udarbejder enten årligt eller kvartalsvist.

Af hensyn til økonomi og miljø bliver redegørelsen ikke trykt på papir, men foreligger kun i en elektronisk version.