Region Midtjyllands personaleredegørelse for 2016 indeholder personalestatistikker, som følger tidligere personaleredegørelser og giver et samlet overblik over en række statistikker vedrørende personalet på Region Midtjyllands arbejdspladser om: Antal, køn og alder, personaleomsætning, personaleforbrug, fuldtids/deltidsbeskæftigede, lønudvikling, sygefravær, arbejdsskader, etnisk ligestilling og ligestilling mellem køn, det sociale kapitel, seniorordninger og vakanceopgørelse. 

De fleste statistikker er tilpassede versioner af det statistiske materiale, som Koncern HR udarbejder enten årligt eller kvartalsvist.

Af hensyn til økonomi og miljø bliver redegørelsen ikke trykt på papir, men foreligger kun i en elektronisk version. 

PDF

Link til pdf med personaleredegørelse 2016

Ipaper

Opdateret version pr. 28. juni 2017.

Kontaktperson:

Ole Amby
Ole Amby 
Mobilnr.: 3051 8946  
oleamb@rm.dk

 

Ole Ambys arbejdsområder

Kontaktperson:


Stine Schytte
Tlf.: 7841 0733
stisch@rm.dk

Stine Schyttes arbejdsområder

Kontaktperson:


Mads Vestergaard

Tlf.: 7841 0735
madves@rm.dk

 

Mads Vestergaards arbejdsområder