Vakante stillinger på Region Midtjyllands arbejdspladser indberettes elektronisk og samles i en opgørelse to gange årligt (maj og november) og sammenholdes med udvikling gennem årene. Opgørelserne dækker vakancesituationen på alle hospitaler, i Psykiatrien og på Socialområdet.

Antallet af vakante stillinger inden for de forskellige faggrupper er senest opgjort i maj 2022, og tallene er efterfølgende valideret i samspil med de lokale HR-funktioner.  

Herunder findes vakanceopgørelse og bilag pr. 1. maj 2022. Rapporten viser bl.a. udviklingen set i forhold til tidligere opgørelser. Der er tale om øjebliksbilleder, og de reelle vakancer vil løbende variere hen over året og mellem årene.