Koncern HR gennemfører årligt en elektronisk (webbaseret)spørgeskemaundersøgelse for at afdække vakancesituationen på alle arbejdspladser i Region Midtjylland (institutioner/afdelinger).

Formålet med vakanceopgørelsen er at have overblik over og følge udviklingen i vakancesituationen for de enkelte faggrupper og hospitaler/områder/institutioner – et overblik som jævnligt efterspørges af politikere, ledelses- og MEDsystemet, faglige organisationer, journalister m.fl.

Derudover danner vakanceopgørelserne grundlag for overvejelser og beslutninger om lokale og/eller regionale tiltag, der kan medvirke til at løse eventuelle vakanceproblemer på kort og langt sigt.