MidtSim har tradition for at støtte studenterorganisationerne på medicinstudiet, som ønsker at afholde simulationsbaserede aktiviteter for deres medlemmer, ved at udleje lokaler og udstyr i det omfang, det er muligt.

Henvendelser vedrørende leje af lokaler og udstyr kan rettes til Koordinator Lotte Helmersen, og skal ske gerne mindst en måned før kursusafholdelsen.

Inden I kan booke lokaler og udstyr i MidtSim, er det endvidere vigtigt, at I oplyser følgende:

• Dato og tidspunkt for kurset
• Kursets formål samt en kursusbeskrivelse
• Målgruppen for kurset
• Antal kursusdeltagere, der maximalt forventes at deltage i det pågældende kursus
• Hvem er undervisere på kurset
• Udspecificeret oversigt over det udstyr og utensilier, I ønsker at bruge/leje til kurset

Hvis I har behov for sparring fra MidtSim omkring kursusopbygning eller lignende, vil MidtSim gerne bistå med dette, blot det bliver forespurgt på linje med ovenstående punkter.

Prisen for et arrangement aftales individuelt baseret på de tjenester, som skal leveres fra MidtSim. I bedes i den forbindelse fremsende oplysninger til brug for fakturering.

Endelig beder vi jer overholde vores COVID-19 retningslinjer, så alle bidrager til at minimere smittespredning mest muligt.

Vi ser frem til et godt samarbejde!