Lokalt simulationscenter for Aarhus Universitetshospital (AUH)

Ud over at være fællesfunktion for simulation for alle hospitalsenheder i Region Midtjylland fungerer MidtSim som AUHs lokale simulationscenter og forestår i samarbejde med hospitalet en lang række simulationsbaserede uddannelsesaktiviteter.

MidtSim er med sin placering i INCUBA lige over for indgang H nemt tilgængelig for alle ansatte på AUH.

Uddannelsesprogrammer/-aktiviteter

Er du uddannelsessøgende læge, kan du med fordel besøge vores side vedrørende lægelig videreuddannelse (LVU) her.

Øvrig information om og tilmeldingslinks til relevante uddannelsesprogrammer/-aktiviteter fremgår af Plan2Learn.

Udstyr og faciliteter

Søger du oplysninger om, hvilket simulationsudstyr og/eller hvilke faciliteter, MidtSim råder over, så klik her.

Kontaktpersonsordning for simulation

Koncern HR, MidtSim har etableret en kontaktpersonsordning for simulation i Region Midtjylland. Denne er oprettet for at:

  • understøtte anvendelse og implementering af in situ simulation på Region Midtjyllands hospitalsenheder med henblik på at øge patientsikkerheden 
  • bidrage til udvikling af simulatorinstruktørernes kompetencer i forhold til deres faglighed inden for medicinsk simulation
  • understøtte netværksdannelse for simulatorinstruktørerne samt sikre videns- og erfaringsdeling mellem disse og MidtSim
  • give simulatorinstruktører i Region Midtjylland feedback på deres simulationsfaglige kompetencer

Kontakt vedrørende udstyr og lokaler:

Kontaktperson: