Der foregår en betydelig forskningsaktivitet i MidtSim. Vi er forskningsmæssigt forankret og har et tæt samarbejde med Institut for Klinisk Medicin, Health ved Aarhus Universitet samt de øvrige simulationscentre i Danmark.

Simulation på Tværs

Simulation på Tværs er et flerårigt tværgående udviklings- og forskningsarbejde gennemført i et samarbejde mellem Region Midtjyllands hospitaler, simulatorinstruktører, forskere, kliniske eksperter og MidtSim.

Projektet Simulation på Tværs – og den deraf resulterende rapport af samme navn - er affødt af en ambition om at bidrage med viden om og forskningsbaserede anbefalinger til, hvordan simulation kan udvikles, og hvordan en systematisk og struktureret organisatorisk sammenhæng kan etableres i Region Midtjylland.

Læs rapporten her.

Oversigt over MidtSims forskningsaktivitet

Du kan finde en oversigt over MidtSims forskningsaktivitet her.

Kontakt:

 

Rune.png