Du kan finde en oversigt over peer-reviewed artikler samt øvrig forskningsformidling i regi af Koncern HR, MidtSim her.

Simulation på Tværs

Simulation på Tværs er et flerårigt tværgående udviklings- og forskningsarbejde gennemført i et samarbejde mellem Region Midtjyllands hospitaler, simulatorinstruktører, forskere, kliniske eksperter og MidtSim.

Læs rapporten her:

SPT_Forside.png