Koncern HR • MidtSim er Aarhus Universitetshospitals (AUH) lokale simulationscenter.
 
Blandt andet udbyder MidtSim følgende uddannelsesaktiviteter til AUH:
 
Basissimulatorinstruktøruddannelsen:
Dette uddannelsestilbud henvender sig til sundhedsprofessionelle, der ønsker at uddanne sig til simulatorinstruktør med henblik på at kunne facilitere simulations-baseret træning i egen praksis.
 
Brush-up uddannelse for simulatorinstruktører:
Dette uddannelsestilbud henvender sig til allerede uddannede simulatorinstruktører, der ikke har praktiseret simulation i en længere periode.
 
Mere information om og tilmeldingslink til uddannelsesprogrammerne kan findes på plan2learn.
 
Kontaktpersonsordning for AUH:
 
Koncern HR • MidtSim har etableret en kontaktpersonsordning for simulatorinstruktører i Region Midtjylland. Denne er oprettet for at:
 
  • understøtte in situ simulation på Region Midtjyllands hospitalsenheder med henblik på at øge patientsikkerheden 
  • bidrage til udvikling af simulatorinstruktørernes kompetencer i forhold til deres faglighed inden for medicinsk simulation
  • understøtte netværksdannelse for simulatorinstruktørerne samt sikre videns- og erfaringsdeling mellem disse og MidtSim
  • give simulatorinstruktører i Region Midtjylland feedback på deres simulationsfaglige kompetencer

Kontaktperson:

Projektsygeplejerske Magnus Bie
magbie@rm.dk
+ 45 2499 7806