Koncern HR • MidtSim er Region Midtjyllands fællesfunktion for simulation. Vi varetager en understøttende og koordinerende rolle i forhold til de lokale simulationsenheder på samtlige hospitaler i regionen. 
 
Kontaktpersonsordning:
Koncern HR • MidtSim har etableret en kontaktpersonsordning for simulatorinstruktører på regionens hospitalsenheder. Denne er oprettet for at:
 
  • understøtte in situ simulation på Region Midtjyllands hospitalsenheder med henblik på at øge patientsikkerheden 
  • bidrage til udvikling af simulatorinstruktørernes kompetencer i forhold til deres faglighed inden for medicinsk simulation
  • understøtte netværksdannelse for simulatorinstruktørerne samt sikre videns- og erfaringsdeling mellem disse og MidtSim
  • give simulatorinstruktører i Region Midtjylland feedback på deres simulationsfaglige kompetencer
MidtSims kontaktpersoner er tilknyttet regionens hospitalsenheder og har løbende mulighed for fremmøde på hvert hospital med henblik på at understøtte ovenstående.
 
Kontaktoplysninger:
 
Aarhus Universitetshospital (AUH):
Projektsygeplejerske Magnus Bie
+45 2499 7806
 
Hospitalsenhed Horsens (HEH):
Projektleder Susanne Slot
+45 2241 4502
 
Hospitalsenhed Midt (HEM):
Projektleder Susanne Slot
+45 2241 4502
 
Hospitalsenhed Vest (HEV):
Projektleder Susanne Slot
+45 2241 4502
 
Regionshospitalet Randers (RRA):
Projektleder Susanne Slot
+45 2241 4502